Managementadvies/strategische begeleiding

Verni Management begeleidt u bij  het opstellen van realistische financiële doelstellingen. Dat geeft sturing en energie. Dankzij de goed onderbouwde strategische en operationele adviezen, worden de gestelde doelen ook gehaald. (Of er wordt duidelijk waarom ze niet zijn gehaald, zodat hieruit lering kan worden getrokken). Lees meer over management advies.