“Ik help ondernemingen hun glans terug te krijgen.”

Verni betekent ‘glans geven aan’. Waar organisaties in een moeilijkere fase zitten en matheid uitstralen, helpt Verni Management organisaties hun oorspronkelijke glans terug te krijgen. Veel herstructureerders zijn financiële mensen die met een stofkam door de financiën gaan. Dat helpt wel even, maar lost het niet op. Het gaat om een combinatie van financiële rust brengen en het bedrijf kantelen naar de markt. Bij Verni wordt terug gegrepen op concrete ondernemingservaring en bedrijfssituaties die niet in het boekje staan, maar wel het verschil uitmaken tussen succes en falen. Verni Management begrijpt haar ondernemende klanten, directies en DGA's daarom beter als geen ander.

Frank Verhage,

Corporate recovery specialist.

Liquiditeitsproblemen kunnen ernstige bedreigingen vormen voor de continuïteit van een onderneming. Verni Management achterhaalt middels een grondige analyse de oorzaak van het liquiditeitsprobleem. Vervolgens maken we een financieel herstruc-tureringsplan waarmee de liquiditeitspositie wordt verbeterd, zowel op korte als de langere termijn. Indien noodzakelijk initieert en coördineert Verni Management overleg met stakeholders (zoals financiers, handelscrediteuren en overige schuldeisers), waarin zij worden verzocht hun medewerking aan de herstructurering te verlenen. 


“In korte tijd zorgen we

voor financiële rust. 

Daarmee leggen we de 

sterke basis voor een succesvolle toekomst.”

Financiële rust.

“Met een frisse blik van buiten komen we met een nieuwe richting die optimaal aansluit op de huidige marktsituatie.”

Nieuw elan.

Allerlei veranderingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het bedrijfsrendement. Bedrijven gaan dan vaak te lang door met een marktbenadering, terwijl deze steeds minder goed werkt. Verni Management analyseert met een frisse blik van buiten de reden hiervoor en komt met een nieuwe richting, die optimaal aansluit op de huidige marktsituatie. Met een stevige financiële basis en een nieuw elan in de marktbenadering krijgt het bedrijf haar oorspronkelijke glans weer terug.


Referenties.

Paul van Selms, 

eigenaar www.UnitedConsumers.com

“Frank Verhage heb ik leren kennen als een authentiek persoon, die zich in de kortst mogelijke tijdsperiode inwerkt, out of the box denkt en je als gesprekspartner een zeer grote, en zeer heldere spiegel voorhoud. Hierbij schuwt hij geenszins de confrontatie, echter met zijn aanstekelijke lach weet hij zijn counterpart daarbij nog extra te prikkelen. Bij Frank Verhage geen oeverloze meetings, echter hij legt alles schriftelijk vast, om zo iedere vorm van miscommunicatie te voorkomen. Zo zegt hij niet alleen: "Ik ben er voor jou,” hij maakt dat ook waar. Frank Verhage is echt van toegevoegde waarde, voor ieder organisatie durf ik bijna te zeggen. Ik heb zeer plezierig en succesvol met Frank gewerkt.”


Eric Logtens, 

CEO Noble Environmental BeNeLux BV

“IIk heb enkele malen met Frank Verhage van Verni Management te maken gehad. Ondanks dat ik Frank nog nog niet echt had leren kennen, ondervond ik onmiddellijk een prettig en betrouwbaar gevoel. Frank Verhage laat je op andere manieren naar situaties kijken. Het voorhouden van een spiegel en daarbij pittige gesprekken aangaan, heb ik leren kennen als één van zijn methodes. Deze gesprekken zijn nooit onplezierig maar werken completatief en verhelderend. Ik kan terugkijken op een zeer constructieve samenwerking en zou bijna willen zeggen dat iedere organisatie deze methode kan gebruiken. Mij persoonlijk heeft het in ieder geval nieuwe inzichten gegeven.”


Xander van de Kamp, 

directeur ACS cleaning BV 

“De stijl van Frank Verhage is misschien niet typisch, maar uiterst effectief. Het voorhouden van een spiegel gecombineerd met zijn duidelijke uitspraken, werken niet alleen motiverend voor de organisatie, zijn confronterende manier van werken is bijna een noodzakelijkheid. Hij geeft mensen nieuwe inzichten en fungeert hierbij als echte motivator. Je merkt dat Frank al vele bedrijven heeft opgestart, daar hij continu in staat is zich te verplaatsen in de ondernemer met dito vraagstukken. Frank begint waar banken en accountants ophouden. Ondanks zijn ietwat directe aard, is hij een warm en eerlijk mens, waarbij hij functioneert als quasi veiligheids-ventiel.”


Begint waar banken en accountants ophouden.


Marinus Dammeweg 31

NL 5928 PW Venlo

Telefoon: +31 (0) 77 711 2911

E-mail: info@verni.nl


Vrijblijvend kennismaken.